Ψυχοθεραπεία

Η συστημική οικογενειακή θεραπεία δίνει προσοχή όχι μόνο στους λόγους ενός προβλήματος, αλλά δίνει μεγάλη σημασία στην ιδέα ότι μέσα από την θεραπεία, μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε ξανά τις ικανοτητές μας και μας επιτρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε μια προβληματική κατάσταση.

Η θεραπεία επικεντρώνεται στο να μπορέσουμε να μάθουμε  ότι δεν είμαστε μόνο παρατηρητές της δικής μας ζωής, αλλά είμαστε παράλληλα και ικανοί να υιοθετήσουμε μια θετική και δραστήρια συμπεριφορά απέναντι στην υπαρξή μας

Σύμφωνα με την οικογενειακή συστημική θεωρία ανακαλύπτουμε πως οι άνθρωποι είναι μέλη διαφορετικών συστημάτων. Έτσι είμαστε μέλη μιας οικογένειας, μιας σχέσης, μιας κοινότητας. Επιπλέον είμαστε μέλη ενός σχολείου, ενός επαγγέλματος ή μέλη της κοινωνίας.  Αυτά τα συστήματα αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν το ένα με το άλλο, αλλά επίσης αλλάζουν ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν.

Με τον ίδιο τρόπο, κατά την διάρκεια της ψυχοθεραπείας αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι η αλλαγή αποτελεί ένα αναγκαίο  και υγιές τρόπο της προσωπικής μας ανάπτυξης, αλλά και ότι έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την ζωή μας στην κατεύθυνση που εμείς επιθυμούμε.

Ψυχοθεραπεία σημαίνει η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και δυναμώνουμε την ελπίδα που σας επιτρέπει να σκεφτείτε τις ικανοτητές σας ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων σας.

Στην ψυχοθεραπεία προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αυτοεκτίμηση σας και να βελτιώσουμε τις προσωπικές και τις επαγγελματικές σας σχέσεις. Είναι το μέρος που προσπαθούμε μαζί να εξετάσουμε όλες τις  διαφορετικές προοπτικές που μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τα θέματα σας  κατα τη διάρκεια των συνεδριών.

Ένας άλλος σημαντικός σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι ο αναστοχασμός που μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε χρήσιμες ικανότητες του ευατού που μπορούν να μας δείξουν πως είμαστε άνθρωποι που έχουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για να φέρουν τη ζωή τους σε ισορροπία, να συμφιλιωθούν με επώδυνες εμπειρίες και να ανακαλύψουν ότι μπορεί να υπάρξουν καινούργιοι τρόποι ως απάντηση στις απαιτήσεις της ζωής.

Πληροφορίες για την θεραπεία:

Οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες μπορούν να γίνουν στην Γερμανική, Ισπανική, Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα.

Συνεδρίες μπορούν να γίνουν στη περιοχή Μödling ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία.

Δυνατότητα συμβουλευτικής Skype υπάρχει σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης βρίσκεται σε απόσταση από το γραφείο, στο εξωτερικό, και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Επισκέψεις κατά οίκον μπορούν να προγραμματιστούν σε άτομα με προβλήματα υγείας.

Η διάρκεια μιας συνεδριάς καθορίζεται ανάλογα τις ανάγκες αλλά και τη σοβαρότητα του προβλήματος μέσα στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο.

Οι συνεδρίες συνήθως γίνονται συνήθως μια φορά την εβδομάδα.

Διάρκεια:

  1. Ατομική θεραπεία (50 λεπτά): Ξαναβρίσκω την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια με τον ευατό μου και τη ζωή μου.
  2. Θεραπεία ζεύγους (90 λεπτά): Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε, να εκφράζουμε τις ανάγκες μας και να ανακαλύπτουμε τι χρειαζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
  3. Οικογενειακή θεραπεία (90 λεπτά): Μαμά, μπαμπά θέλω να με καταλαβαίνετε: Δημιουργούμε μαζί μέσα στην οικογένεια μια καινούργια γλώσσα που να βοηθάει την ερμηνεία, την λύση των προβλημάτων και να ενθαρρύνει μια σχέση κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της.